กำจัดนกพิราบ ด้วยเหยี่ยว โดยไม่ฆ่า

กำจัดนกพิราบ

ปัญหาจากนก

   นกพิราบ เป็นสัตว์เลือดอุ่น  อาศัยอยู่เป็นคู่ทำรัง แล้วออกไข่ขยายพันธุ์ นกพิราบชอบทำรังบนพื้นแข็ง 

และอบอุ่น เราจึงพบนกทำรังตามซอก เช่น ชายคาบ้าน ระเบียง หน้าต่าง หรือโรงงานต่างๆ  ปัจจุบันการ

แพร่พันธุ์ของนกพิราบเป็นไปได้รวดเร็ว

ปัญหาที่เกิดจากนกพิราบ

1. เชื้อโรคที่เกิดจากนกพิราบ ซึ่งมีมากมายหลายโรค ระดับความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ในฤดูหนาวนก

พิราบสามารถแพร่เชื้อโรคได้อย่างรวดเร็วมาก

2. ความสกปรกที่เกิดจากมูล รังนกพิราบ ทำให้เกิดคราบฝังตามผนังอย่างแน่นหนา 

3. สร้างความเสียหายต่อผลิตผลทางการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร คอนโด โรงแรม ฯลฯ ล้วน

แต่เป็นที่อยู่อาศัยให้แก่นกพิราบทั้งสิ้น 

Bird Control (THAILAND) Co.,ltd 

111/126 Moo 2 Ratchaphruek Rd. Bangrak Noi Nonthaburi Thailand 11000

Office   :02-1585961

Mobile : 089-508-8885   

E-mail : birdcontrol888@hotmail.com

บริษัท เบิร์ด คอนโทรล (ประเทศไทย) จำกัด

111/126 หมู่ 2 ถนน ราชพฤกษ์ ตำบล บางรักน้อย อำเภอ เมืองนนทบุรี  จังหวัด นนทบุรี  11000

Office:02-1585961

มือถือ : 089-508-8885  

อีเมล : birdcontrol888@hotmail.com