HOME

 

Bird Control (THAILAND) Co.,Ltd

บริษัท เบิร์ด คอนโทรล (ประเทศไทย) จำกัด

 

          จากกลุ่มนักเล่นเหยี่ยวในเมืองไทย ที่สะสมประสบการณ์ ในการบังคับเหยี่ยวมายาวนาน

กว่า 15 ปี จึงพัฒนามาเป็นชมรม THAIHAWK MASTER และด้วยความช่วยเหลือในองค์ความรู้ 

จากชมรมผู้เลี้ยงเหยี่ยวในหลายประเทศทั่วโลก บวกกับความมุ่งมั่นที่จะทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกัน

กับนกรบกวนเหล่านั้นได้ โดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน  

 

            จึงนำมาซึ่งการก่อตั้ง บริษัทเบิร์ด คอนโทรล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทฯเอกชนแห่ง

แรก และแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ดำเนินธุรกิจในการจัดการนกรบกวนอย่างเต็มรูปแบบ 

           

            ปัญหานกรบกวน เป็นปัญหาเรื้อรังมาอย่างยาวนาน และยังไม่เคยมีวิธีที่อ้างอิงได้วิธีใด 

ที่จะกำจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทียบเท่ากับการใช้เหยี่ยว ซึ่งเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ ที่ให้

ผลได้เกือบ 100% 

 

             ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะสร้างมาตรฐานในการพัฒนาธุรกิจของประเทศ 

ไปพร้อมกับความสมดุลย์ของสิ่งแวดล้อม อันจะนำพาให้เราพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ภายใต้มาตรฐาน

ในระดับสากล และเป็นธรรมต่อทุกชีวิต 

 

                                                                                    เทียนชัย   สถิตยานุกุล

                                                                                   กรรมการผู้จัดการบริษัท

 

 

 

             

 

 

 ทำไมต้องกำจัดนกพิราบ 

 - นกพิราบเป็นพาหะนำเชื้อโรคมาสู่คน
 - นกพิราบสร้างความเสียหาย ให้แก่ อาคาร สถานที่ ผลผลิตทางการเกษตร , สินค้าส่งออก 
 - นกพิราบสร้างความสกปรก เสียหาย ให้แก่สินค้า ซึ่งเกิดจาก มูลนก ขนนก รังนก
 - นกพิราบทำลายทัศนียภาพ ให้แก่สถานที่นั้นๆ 
 

 

 

 

 

 

         เหยี่ยว ทั่วโลก มี 469 สายพันธุ์ แต่มีเพียง 29 สายพันธุ์ ที่นำมาฝึกใช้งานได้ 

  เหยี่ยว เป็น นกล่าเหยื่อ มีกรงเล็บแหลมคม มีปากงองุ้ม ปีกกว้างยาว มีสายตากว้างไกล 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะของเหยี่ยว

- ตา : กลมโตอยู่ทางด้านข้างของหัว สายตาคมกริบมองเห็นได้ระยะไกล 

- หู  :  อยู่บริเวณข้างแก้ม แม้จะไม่มีใบหู แต่ประสาทสัมผัสในการได้ยินดีเยี่ยม

- จมูก : อยู่บริเวณโคนปากบน มีรูจมูกเปิดกว้าง ประสาทการรับกลิ่นดีมาก

- ปาก : ปากงองุ้ม ราวกับตะขอแหลมคมและแข็งแรง ใช้สำหรับฉีกเหยื่อ

- ปีก : กว้างแข็งแรงทรงพลังทำให้บินร่อนหาเหยื่อได้นาน โดยใช้การแพนหางช่วยในการเปลี่ยนทิศทาง

- ขา : แข็งแรง และมีกรงเล็บที่แหลมคม เป็นอาวุธประจำกายที่สำคัญที่สุด

 

   

ข้อดีของการใช้เหยี่ยว

  1. เป็นวิธีการธรรมชาติ ที่ใช้เหยี่ยวสร้างอาณาเขต ได้ผลจริง
  2. การใช้เหยี่ยวเป็นวิธีการเดียว ที่โรงงานภายใต้มาตราฐานอุตสาหกรรมISO 14000 (เช่น โรงงานประกอบรถยนต์ โรงงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และโรงงานอาหารสำเร็จรูป) ให้การยอมรับ และไว้วางใจทั้งในพื้นที่โล่งและพื้นที่ภายใน
  3. การใช้เหยี่ยว ไม่ได้ฆ่านกรบกวน แต่เป็นการขับไล่นกไม่ได้ผิดต่อพระราชบัญญัติ พ.ร.บ. คุ้มครองสัตว์สงวนและไม่ได้เป็นการทำลายสิ่งแว้ดล้อม และสมดุลในธรรมชาติ
  4. มีราคาถูกกว่าวิธีการอื่นๆทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่เท่ากัน
  5. เป็นวิธีการป้องกันนกรบกวนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
  6. เหยี่ยวทุกตัวที่ใช้ในการทำงาน เป็นเหยี่ยว ที่ได้นำเข้าจากต่างประเทศ และได้รับใบไซเตสรับรองถิ่นกำเนิด ดังนั้นจึงไม่อยู่ใน พระราชบัญญัติ พ.ร.บ.คุ้มครอง สัตว์ป่า

ข้อเสีย

  1. ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเท่านั้น
  2. ต้องใช้เหยี่ยวจำนวนมากในการทำงาน
  3. เหยี่ยวทั้งหมดเป็นเหยี่ยวนำเข้ามาจากต่างประเทศ

 

Visitors: 12,973