ABOUT US

3

Bird Control (THAILAND) Co.,Ltd
บริษัท เบิร์ด คอนโทรล (ประเทศไทย) จำกัด

จากกลุ่มนักเล่นเหยี่ยวในเมืองไทย ที่สะสมประสบการณ์ ในการบังคับเหยี่ยวมายาวนานกว่า 15 ปี จึงพัฒนามาเป็นชมรม THAIHAWK MASTER และด้วยความช่วยเหลือในองค์ความรู้จากชมรมผู้เลี้ยงเหยี่ยวในหลายประเทศทั่วโลก บวกกับความมุ่งมั่นที่จะทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกัน

กับนกรบกวนเหล่านั้นได้ โดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันจึงนำมาซึ่งการก่อตั้ง บริษัทเบิร์ด คอนโทรล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทฯเอกชนแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ดำเนินธุรกิจในการจัดการนกรบกวนอย่างเต็มรูปแบบ

ปัญหานกรบกวน เป็นปัญหาเรื้อรังมาอย่างยาวนาน และยังไม่เคยมีวิธีที่อ้างอิงได้วิธีใดที่จะกำจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทียบเท่ากับการใช้เหยี่ยว ซึ่งเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ ที่ให้ผลได้เกือบ 100%

ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะสร้างมาตรฐานในการพัฒนาธุรกิจของประเทศไปพร้อมกับความสมดุลย์ของสิ่งแวดล้อม อันจะนำพาให้เราพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ภายใต้มาตรฐานในระดับสากล และเป็นธรรมต่อทุกชีวิต

เทียนชัย สถิตยานุกุล
กรรมการผู้จัดการบริษัท

Bird Control (THAILAND) Co.,ltd

111/126 Moo 2 Ratchaphruek Rd. Bangrak Noi Nonthaburi Thailand 11000
Office : 02-1585961
Fax : 02-1585961
Mobile : 095-512-0015
E-mail : birdcontrol888@hotmail.com

บริษัท เบิร์ด คอนโทรล (ประเทศไทย) จำกัด

111/126 หมู่ 2 ถนน ราชพฤกษ์ ตำบล บางรักน้อย อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
Office : 02-1585961
Fax : 02-1585961
มือถือ : 095-512-0015
อีเมล : birdcontrol888@hotmail.com